27 November 2016

Gerak Lurus Beraturan (GLB)1.   Pengertian Gerak Lurus Beraturan
Gerak lurus beraturan (GLB) adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama (gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap).

Yang berkenan untuk memperoleh materi Gerak Lurus Beraturan (GLB) yang lengkap klik link berikut

No comments:

Post a Comment