05 March 2017

Hama dan Penyakit Tumbuhan1.   Hama Tumbuhan
a.   Pengertian
Hama adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme parasit. Organisme parasit tersebut merusak jaringan-jaringan atau organ tumbuhan sehingga metabolisme tumbuhan terganggu. Tanaman yang biasanya diserang hama adalah tanaman budidaya, seperti padi, kacang-kacangan, buah, dan sayuran.

 

Yang berkenan untuk memperoleh materi Hama dan Penyakit Tumbuhan yang lengkap klik link berikut
..
..

No comments:

Post a Comment