05 March 2017

Organ Tumbuhan1.   Akar (Radix)
a.   Pengertian
Akar adalah bagian dari tumbuhan yang pada umumnya ada di dalam tanah. Akar mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan.
b.   Fungsi akar
1)   Menyerap air dan mineral dari dalam tanah secara osmosis.
2)   Menegakkan berdirinya batang.
  

Yang berkenan untuk memperoleh materi Organ Tumbuhan yang lengkap klik link berikut
..
..No comments:

Post a Comment