02 April 2017

Bunyi


A. Pengertian Bunyi
Bunyi terjadi bila ada sumber bunyi yang bergetar. Bunyi dapat di dengar apabila merambat melalui zat perantara, misalnya udara, benang dan banyak lagi lainnya. Untuk merambat dari suatu tempat ke tempat lain, bunyi memerlukan waktu. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi.
Syarat untuk terjadi dan terdengarnya bunyi, yaitu:
1.   Sumber bunyi (benda yang menghasilkan bunyi).
2.   Zat perantara
3.   Ada pendengar bunyiYang berkenan untuk memperoleh materi Bunyi yang lengkap klik link berikut
..
..

No comments:

Post a Comment