02 April 2017

Getaran


A.   Pengertian Getaran
Getaran adalah gerak bolak-bolik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Titik kesetimbangan adalah titik di mana simpangan benda sama dengan nol.Yang berkenan untuk memperoleh materi Getaran yang lengkap klik link berikut
..
..

No comments:

Post a Comment